นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

คำชี้แจง นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ เกี่ยวกับการใช้คุกกี้และตัวเลือกในการตั้งค่า

เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้อง เราจึงต้องใส่ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่า “คุกกี้” ไว้ในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเว็บไซต์ส่วนใหญ่หรือเว็บไซต์ที่คุณรู้จักกันเป็นอย่างดีต่างก็ใช้รูปแบบเช่นนี้เช่นกัน

Cookie คืออะไร

Cookies เป็นไฟล์บันทึกตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก หรือเป็นในรูปแบบชิ้นส่วนของข้อมูลที่ทำการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (อาทิ สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต) เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตามปกติแล้ว Cookie จะมีชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นที่มาของ Cookie และค่าของ Cookie มักจะเป็นตัวเลขไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบการสุ่ม

Cookies ใช้เพื่อทำอะไร

เราใช้ Cookies เพื่อให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cookies สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถอ่านและเขียนไฟล์ดังกล่าวได้ และทำให้สามารถจำคุณได้และสามารถจดจำข้อมูลสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น (เช่น การจดจำการตั้งค่าความชอบ (preference settings) เป็นต้น)

นอกจากนี้ Cookies ยังใช้เพื่อช่วยเร่งความรวดเร็วในการเข้าถึง และเพิ่มประสบการณ์ (experience) ของคุณในการท่องเว็บไซต์ของเราในภายหน้า และเรายังใช้ Cookies เพื่อรวบรวมสถิติที่ไม่มีการระบุชื่อซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร และช่วยเราในการปรับปรุงโครงสร้างและคอนเทนต์ของเว็บไซต์อีกด้วย ทั้งนี้เราไม่สามารถทราบตัวตนของคุณได้จากข้อมูลเหล่านี้

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

ในเว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้ Cookies สองประเภท ซึ่งเรียกว่า “Session Cookies” และ “Persistent Cookies” ทั้งนี้ Session Cookies เป็น Cookies ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกระทั่งคุณออกจากเว็บไซต์ ส่วน Persistent Cookie นั้นจะอยู่ในอุปกรณ์ของคุณนานกว่านั้นหรือจนกระทั่งคุณลบ Cookie ทิ้งไปเอง (ทั้งนี้ระยะเวลาที่ Cookie จะอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับ “อายุ” ของ Cookie ดังกล่าว)

Cookies ของบุคคลภายนอก

เรามีคู่ค้าหลายรายซึ่งคู่ค้าดังกล่าวอาจจะใส่ Cookies ลงในอุปกรณ์ของคุณในนามของเราด้วยเมื่อคุณเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คู่ค้ารายดังกล่าวสามารถส่งมอบบริการที่ตนให้บริการได้ หากคุณต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies ดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลว่าจะเลือกไม่รับ (opt-out) Cookies ดังกล่าวได้อย่างไรขอให้คุณดูจากนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Policies) ของคู่ค้าดังกล่าว

Cookies ที่เราใช้

Cookies ประเภทต่างๆ ที่อาจจะใช้ในเว็บไซต์ หากข้อมูลที่จัดเก็บผ่าน Cookies เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เราจะนำนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมาใช้เสริมกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookies ฉบับนี้ของเรา